คำสั่ง
คำสั่ง ที่ ๓๘๖ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๓๘๖ / ๒๕๖๐ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2560,12:45   อ่าน 574 ครั้ง