คำสั่ง
คําสั่ง ที่ ๒๙๕ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ สํานักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๒๙๕ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ สํานักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,08:48   อ่าน 295 ครั้ง