คำสั่ง
คำสั่ง ที่ 286/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่  286/2560 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,00:00   อ่าน 449 ครั้ง