คำสั่ง
คำสั่ง ที่ 274/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินฯ (OBECQA)
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่  274/2560 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการติดตาม  ตรวจเยี่ยม ประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,08:38   อ่าน 422 ครั้ง