คำสั่ง
คําสั่ง ที่ ๒๔๘ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๒๔๘ / ๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติใหขาราชการครูไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2560,21:57   อ่าน 294 ครั้ง