ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่ ๑๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองฯ

คำสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

ที่ ๑๑๑/๒๕๖๐

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

   ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2560,00:00   อ่าน 441 ครั้ง