ภาพกิจกรรม
แข่งขันทักษะ 3 ภาษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยงานศูนย์อาเซียนศึกษาและภาษาเพื่ออาเซียน ได้จัดการแข่งขันทักษะ 3 ภาษา
Battle Of The Brains Season 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563
โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 5 รายการ
การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ Spelling bee
การแข่งขันร้องเพลง 3 ภาษา Singing Contest
การแข่งขันวาดภาพโปสเตอร์อาเซียน Poster Making
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน
การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับญี่ปุ่น
โดยมีรองโสพิศ เทศสลุด เป็นประธาน
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2563,09:32   อ่าน 272 ครั้ง