ภาพกิจกรรม
โครงการทักษะชีวิตและจิตอาสา ปีการศึกษา 2563
โครงการทักษะชีวิตและจิตอาสา
"กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตในช่วงวัยรุ่น เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในวัยเรียน ประจำปี 2563"
เป็นขยายเครือข่ายแกนนำเพื่อนช่วยเพื่อนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนละ 2 คนซึ่งจะนำความรู้ไปขยายผลให้เพื่อนในชั้นตนเอง จะร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันปัญหาต่อไป
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2563,08:56   อ่าน 799 ครั้ง