ภาพกิจกรรม
สหวิทยาเขตพุทธชินราชรับการตรวจเยี่ยมจาก สพม.39 เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ประธานสหวิทยาเขตพุทธชินราช และคณะผู้บริหาร โรงเเรียนต่าง ๆ พร้อมทีมบริหารวิชาการ รับการตรวจเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ในเรื่อง "การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรโรนา2019" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการเขตฯพร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ให้เกียรติตรวจเยี่ยม และรับฟังรายงานความก้าวหน้า พร้อมออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เรียนออนไลน์เพื่อสอบถามสภาพปัญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้ปกครองทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการในช่วงเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ต่อไป โดยพบว่า "โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาได้บริหารจัดการตามนโยบายเชิงรุกมาโดยตลอด เริ่มจากการสำรวจข้อมูลความพร้อมผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งสามารถสรุปได้ว่าโรงเรียนมีความพร้อมคิดเป็นร้อยละ 87 ผู้ปกครองและนักเรียนมีคความพร้อมร้อยละ 60 และโรงเรียนกำลังหาแนวทางในการเติมเต็มในส่วนที่ไม่พร้อมต่อไป
***ทั้งนี้ ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า.. โรงเรียนของเราพร้อมขานรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเคร่งครัด หลังจากที่ได้สำรวจข้อมูลต่าง ๆ แล้วทางโรงเรียนยังได้เตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรครู มีการจัดประชุม Conference การอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัด การสร้างความตระหนักในเรื่องการปฏิบัติตนตามพรก.ฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด และได้เตรียมพร้อมโดยการประชุมคณะกรรมการ ICT เพื่อจัดทำหลักสูตรจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับครูโดยให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)จัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ(Tool) Microsoft Teamและ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6แพลตฟอร์มหรือ DEEP ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 9-20์ ให้คณะครู ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ..และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กัับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนว่า..นักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้เนื้อหารายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรและปลอดภัยจากเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเรียนในรูปแบบ On Site / On Air หรือ On line หรือแบบผสมผสานก็ตาม /
**และจากการติดตามตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่เรียน on line สำหรับกรณีนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย พบว่า นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ในระดับหนึ่งและผู้ปกครองเองก็เคยเรียนแบบนี้มาก่อนและปัจจุบันเด็ก ๆ เค้าก็คุ้นกับโลก Social-Network อยู่แล้ว ดีกว่าไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย สำหรับเด็กมัธยมศึกษาตอนต้นก็เช่นเดียวกัน รับแจ้งว่าไม่เรียนเค้าก็เล่นเกมส์เพราะออกไปไหนไม่ได้อยู่แล้ว ดังนั้นเรียนแบบนี้ก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย แต่ผู้ปกครองเองก็ต้องคอยอำนวยความสะดวก และดีกว่าที่จะต้องออกไปเสี่ยงกับการติดเชื้อแม้จะกังวลถึงอนาคตที่ยังไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไร.../ข่าวและภาพโดย..ประชาสัมพันธ์โรงเเรียนพุทธชินราชพิทยา/26พค.63

คลิ้กเพื่อรับชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2563,14:01   อ่าน 182 ครั้ง