ภาพกิจกรรม
อบรม"วิตามินสมอง" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 ศูนย์วัยใส เพื่อนใจวัยเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาร่วมมือกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรม วิตามินสมองภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรู้กฎหมาย และมีทักษะชีวิตในการดำรงอยู่ในสังคมปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชเป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมพร้อมกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและคณะผู้ดำเนินกิจกรรม โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  

โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2563,17:19   อ่าน 375 ครั้ง