ภาพกิจกรรม
มอบเงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา มอบเงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน จำนวน 249 ทุน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ให้กับผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้องบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา


โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2562,13:32   อ่าน 234 ครั้ง