ภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พุทธา จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา นำโดยคุณครูสุภาพ อมรประภา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พิธีเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก นางโสพิศ เทศสลุด รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากล่าวถวายราชสดุดี “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”และกล่าวเปิดกิจกรรมโดยกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประกอบด้วย นิทรรศการซุ้มวิชาการ สาขาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เทคโนโลยี โลกและดาราศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show การประกวดวีรบุรุษวิทยาศาสตร์จากวัสดุรีไซเคิล “The Hero of Science”รวมถึงการแสดงดนตรีจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โดมศรีพุทธาคณาพัฒน์

คลิ้กชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2562,13:00   อ่าน 416 ครั้ง