ภาพกิจกรรม
พิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี 2562
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาได้รับเกียรติจาก นายไสว แก้วเกตุ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคมและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี 2562 พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาดและครูผู้นำยุวกาชาด โดยมี ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ นายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนพุทธชินราชพิทยากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายยุวกาชาด เกิดความภาคภูมิใจและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน มีสมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาจำนวน 396 คนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมชินสีห์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

คลิ้กชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2562,11:19   อ่าน 291 ครั้ง