ภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระฯภาษาไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย กิจกรรมประกอบด้วยการมอบของรางวัลการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนน้องรักษ์ไทยจากคอมพิวเตอร์ การแข่งขันนักร้องเสียงใส ภาษาไทยถูกต้อง การแข่งขันเขียนตามคำบอกและการแข่งขันอัจฉริยะภาษาไทย รวมถึงการแสดงละครไทยเรื่อง สังข์ทอง ตอนกำเนิดพระสังข์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าวพร้อมคณะผู้บริหารและมอบของรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาไทย ณ โดมศรีพุทธาคณาพัฒน์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

คลิ้กชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2562,17:49   อ่าน 275 ครั้ง