ภาพกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

คลิกเพื่อรับชมรูปภาพ
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2562,10:44   อ่าน 180 ครั้ง