ภาพกิจกรรม
ลูกพุทธา…เรียนรู้กฎหมายในชีวิตประจำวันกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกร่วมมือกับโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาจัดกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายภิญโญ โมกขมรรคกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมซึ่งกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักรู้เรื่องกฎหมายเพื่อเป็นการป้องกันมิให้นักเรียนกระทำผิดจนต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยมี ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาพร้อมคณะบริหารและคณะครูกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกและมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมชินสีห์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

คลิ้กชมภาพกิจกรรม

โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2562,15:46   อ่าน 195 ครั้ง