ภาพกิจกรรม
ศูนย์บังคับคดี สำนักงานยุติธรรม และสำนักงานปปส. ภาค 6 จับมือศูนย์วัยใสเพื่อนใจวัยเรียนจัดกิจกรรม “วิตามินสมอง”
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ศูนย์บังคับคดี,สำนักงานยุติธรรม และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาค 6 นำโดยนายไพบูลย์ ดิสสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี จังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยศูนย์วัยใสเพื่อนใจวัยเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาร่วมจัดการอบรมกิจกรรมวิตามินสมองภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมป์ ของกระทรวงยุติธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนภายใต้กรอบการดำเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ การป้องกันตนเองจากภัยสังคม การสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง การรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด และการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาพร้อมทีมผู้บริหารและคณะครู ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมชินสีห์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

คลื้กชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,14:21   อ่าน 136 ครั้ง