ภาพกิจกรรม
ชาวพุทธาขานรับนโยบายเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกับ กอ.รมน.
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562 ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาให้เกียรติกล่าวต้อนรับทีมวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และได้รับเกียรติจาก พล.ต.อุกฤษฎ์ นุตคำแหง เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 500 คน ณ หอประชุมชินสีห์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
คลิ้กชมภาพกิจกรรม

โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,16:00   อ่าน 157 ครั้ง