ภาพกิจกรรม
กิจกรรมไหว้พระขอพร ย้อนตำนานลูกพุทธา
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ดร.สรปรัญช์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาพร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระขอพรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมปฐมนิเทศ ณ วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) โดยแบ่งออกเป็น ๔ ฐานดังนี้ ๑. ไหว้พระพุทธชินราช ๒. ไหว้พระพุทธชินศรี ๓.ไหว้พระอัฏฐารส ๔.ไหว้พระศรีศาสดา โดยมีเจ้าหน้าที่ของวัดอำนวยความสะดวกและให้ความรู้แก่นักเรียนในทุกฐานการเรียนรู้ 
 
รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2562,10:58   อ่าน 297 ครั้ง