ภาพกิจกรรม
พิธีมอบทุนการศึกษา ของมูลนิธิรวมทอง ศรีเนตร
พิธีมอบทุนการศึกษา ของมูลนิธิรวมทอง ศรีเนตร พล.โท นริศ ศรีเนตร ตัวแทนมูลนิธิรวมทอง ศรีเนตร เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบ ม.6 จำนวน 10 ทุนๆละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท โดยมีคณะฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงเมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
โปรดคลิกชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2561,09:13   อ่าน 319 ครั้ง