ภาพกิจกรรม
ปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ดำเนินการปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียน จำนวน 69 คน มีความรู้พื้นฐานที่ดีและพร้อมที่เรียนรู้ในวิชา วิชา ภาษาไทย คณิตศาตร์ และภาษาอังกฤษ โดยมี ดร.อรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักเรียน พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่คณะนักเรียนดังกล่าว ในการนี้มีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาตร์ และภาษาต่างประเทศเข้าร่วมในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง พร้อมทั้งปรับพื้นฐานความรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา และจะดำเนินการปรับพื้นฐานให้กับนักเรียน ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561
โปรดคลิกชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2561,12:05   อ่าน 261 ครั้ง