ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รร.ขาณุวิทยา
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รร.ขาณุวิทยา โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับและให้ความอนุเคราะห์การศึกษาดูงาน แก่คณะครูโรงเรียนขาณุวิทยา อ.ขาณุวรลักษณ์บุรี จ.กำแพงเพชร โดยจะศึกษาดูงานเกี่ยวกับ โปรแกรมระบบ SGS และ โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง Resource Center โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
โปรดคลิกชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2561,11:55   อ่าน 153 ครั้ง