ภาพกิจกรรม
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ื 1 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนทั่วไป การสอบในครั้งนี้ มีนักเรียนสมัครสอบ จำนวน 540 คน แบ่งเป็น 16 ห้อง มาสอบ จำนวน 495 คน ขาดสอบ 45 คน โดยมี ดร.อรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เดินตรวจเยี่ยมห้องสอบทุกห้องเรียนเพื่อให้กำลังใจแก่คณะกรรมการคุมสอบและดูแลความเรียบร้อยของการสอบในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ อาคารชินราช โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
โปรดคลิกชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2561,11:16   อ่าน 766 ครั้ง