ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ระดับชั้น ม.2.6-3.10
ดร.อรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เป็นประธานประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ระดับชั้น ม.2.6-3.10 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมชินสีห์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โดยมีคณะผู้บริหารร่วมบรรยายเกี่ยวกับระเบียบต่างๆของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ พร้อมทั้งมีคณะครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.6-3.10 และหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง
โปรดคลิกชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2560,17:50   อ่าน 314 ครั้ง