ภาพกิจกรรม
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
ดร.อรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา ซึ่งทุนดังกล่าวได้มาจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ดังนี้ 1. ครูนุสรา จันทร์สละ บริจาค 5,000 บาท มอบให้แก่ ด.ญ.นันทิชา สุกิจประภานนท์ นักเรียนชั้น ม.3.8 2. ครูพิทักษ์ โพธิ์ทอง บริจาค 3,000 บาท มอบให้แก่ น.ส.สิรภัทร ทองอนันต์ นักเรียนชั้น ม.6.6 3. ครูดวงพร เพ็ชรบัว บริจาค 5,000 บาท มอบให้แก่ น.ส.วิสารักษ์ วงศ์ประดิษฐ์ นักเรียนชั้น ม.5.4 และ ด.ช.ธรรมรัตน์ วงศ์ประดิษฐ์ นักเรียนชั้น ม.1.7 และ 4. นายโภชฌงค์ โชติธนกิจ บริจาค 2,000 บาท มอบให้แก่ น.ส.พรสุดา ป้องเส้า นักเรียนชั้น ม.6.2 รวมทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนในครั้งนี้ จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีงานแนะแนว เป็นผู้รับผิดชอบ โปรดคลิกชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2560,10:25   อ่าน 375 ครั้ง