ภาพกิจกรรม
ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป
ดร.อรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เป็นประธานประชุมคณะครูฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง Resource Center โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เพื่อประสานงานงานในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมี รองฯวิไล อ่อนตานา รองผู้อำนวยการ และ ครูสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน แก่คณะครูฝ่ายบริหารทั่วไปที่เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2560,14:22   อ่าน 392 ครั้ง