ภาพกิจกรรม
โล่ "รางวัลบุคลากรผู้ประพฤติตนชอบด้านสุจริตจากป.ป.ช."
NACC AWARDS 2017
ตามโครงการยกย่องบุคคลเพื่อประพฤติชอบด้านสุจริต ปี2560
ภูมิใจที่ชื่อของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาถูกเล่าขานบนเวทีแห่งความสุจริตระดับชาติ..ตามปณิธานของโรงเรียนต้นแบบสุจริต...และโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
*******************
ครูภารณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา รับโล่ "รางวัลบุคลากรผู้ประพฤติตนชอบด้านสุจริตจากป.ป.ช." ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันสถาปนาป.ป.ช. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
ณ สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำนนทบุรี กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2560,14:18   อ่าน 245 ครั้ง