ภาพกิจกรรม
รับการประเมิน OBECQA
พลตำรวจโท วสันต์ วัสสานนท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ดร.อรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะรองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียน ให้การต้อนรับ และรับการติดตามตรวจเยี่ยม ประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA จากคณะกรรมการฯ เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 ณ หอประชุมชินสีห์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
โปรดคลิกชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2560,21:06   อ่าน 435 ครั้ง