ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 อบรมเยาวชนไทยพิทักษ์ไทย
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เข้ารับการฝึกอบรมเยาวชนไทยพิทักษ์ไทย ณ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ระหว่างวันที่ 18-21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 ซื่งจัดโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมาคมแม่บ้านตำรวจ และตำรวจภูธรภาค 6 JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา/ชุดสุภาพ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน