ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ก.พ. 61 ถึง 25 ก.พ. 61 59 ปี คืนสู่เหย้า ชาว พ.ช.
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น เป็นต้นไป เริ่มงาน 59 ปี คืนสู่เหย้าชาว พ.ช. 
วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. เริ่มงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา/ ชุดคาวบอย สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา