โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 05 ก.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล 30 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล 27 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 25 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล 19 พ.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาศิลปะ และช่างคอมพิวเตอร์ 13 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้างสอนวิชาศิลปะ ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (สอนวิชาภาษาอังกฤษ) และ ช่างคอมพิวเตอร์ 09 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาศิลปะ 29 เม.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนปี 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 06 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายวิชาการ "สะเต็มศึกษา (STEM Education)" 06 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษา 05 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 04 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 01 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทางตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและจิตอาสา กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 01 ก.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 29 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 29 มิ.ย. 65
คำสั่งไปราชการปี 2565
๑๘๐/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ สนามหน้าสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (ครูธราธรและคณะ) 30 มิ.ย. 65
๑๗๙/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ส.ร.ม.ท. จังหวัดภูเก็ต (รองฯบุญญาฤทธิ์) 30 มิ.ย. 65
๑๗๘/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ส.ร.ม.ท. จังหวัดภูเก็ต (รองฯโสพิศ รองฯอมรรัตน์ รองฯจิรนันท์) 30 มิ.ย. 65
๑๗๒/๒๕๖๕ คำสั่งอนุมัติให้ไปราชการ กิจกรรมทัศนศึกษา ม.๔ จังหวัดสุพรรณบุรี (คณะครูระดับ ม.๔) 29 มิ.ย. 65
๑๗๔/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (ครูพันธพงษ์) 29 มิ.ย. 65
๑๖๕/๒๕๖๕ คำสั่งอนุมัติให้ไปราชการ กิจกรรมทัศนศึกษา ม.๕ จังหวัดชลบุรี (คณะครูระดับ ม.๕) 28 มิ.ย. 65
๑๖๒/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ อบรมโครงการศิลปะสีน้ำคิดสร้างสรรค์ฯ ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ (ครูภัทราวรรณและครูวัลย์ลิยา) 23 มิ.ย. 65
๑๕๙/๒๕๖๕ อนุมัติให้ข้าราชครูไปราชการ นำนักเรียนทดสอบร่างกาย สนามกีฬาพระองค์ดำ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม (ครูพนัชกรและครูสุดารัตน์) 22 มิ.ย. 65
คำสั่งโรงเรียนปี 2564
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 29 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ในรูปแบบ online ประจำปีการศึกษา 2564 23 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรม 22 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรม 22 ธ.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา 14 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 09 ธ.ค. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้ออินเทอร์เน็ตซิมสำหรับนักเรียน 08 ธ.ค. 64
คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2564 ประจำสนามสอบโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 03 ธ.ค. 64
คำสั่งไปราชการปี 2564
๒๐๖/๒๕๖๔ อบรมฯ การสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ณ สพม.พลอต[ครูเพ็ญสิณี] 17 ธ.ค. 64
๒๐๕/๒๕๖๔ เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานฯ ณ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ[ครูจิตฐิชา] 16 ธ.ค. 64
๒๐๒/๒๕๖๔ เป็นผู้ช่วยกระบวนกร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ม.นเรศวร 10 ธ.ค. 64
๑๙๗/๒๕๖๔ ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน ณ ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม[รองฯอมรรัตน์] 03 ธ.ค. 64
๑๙๖/๒๕๖๔ พนักงานขับรถผู้บริหารไปประชุมสัมมนาทางวิชาการ ณ จ.เชียงราย[สิทธิชัย] 03 ธ.ค. 64
๑๘๙/๒๕๖๔ อบรมโครงการพัฒนาครูใหม่ รูปแบบออนไลน์[ครูเพ็ญพิชชา] 30 พ.ย. 64
๑๘๖/๒๕๖๔ พา น.ร.ไปรับทุน ณ ม.นเรศวร [ครูกนกพร] 26 พ.ย. 64
๑๗๗/๒๕๖๔ ประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมรอง ผอ. ณ จ.ระยอง[รองฯบุญญาฤทธิ์] 24 พ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครูและบุคลากร
ประชาสัมพันธ์ การบริจาคเงินทุนการศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 02 ก.ค. 65
ปฏิทินการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 27 มิ.ย. 65
แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA 3/ส) ตำแหน่งครู สำหรับกรรมการประเมิน PA 26 มิ.ย. 65
แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA 3/บส) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับกรรมการประเมิน PA 26 มิ.ย. 65
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA 2/บส) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 26 มิ.ย. 65
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA 2/บส) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ 26 มิ.ย. 65
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA 2/ส) ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 26 มิ.ย. 65
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA 2/ส) ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ 26 มิ.ย. 65
ข่าวการศึกษา
DLIT
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
คลิปวิดีโอ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
เราชาวพุทธาร่วมด้วยช่วยกันลดโลกร้อนปีที่ 12
ประชุมชี้แจงการเขียนกิจกรรม
ผู้บริหาร

นายเฉลียว คำดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ

รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน